Coaching

Vi människor har ett behov av att utvecklas och utmanas. Det kan exempelvis handla om att vi vill nå ett mål,  förändras, eller prova något nytt. Men, det är inte alltid så enkelt, och kan kräva mod, (exempelvis självförtroende), och motivation (=drivkraft). När man ska göra en förändring eller satsning mot ett mål, så kan man också behöva en push för att komma igång, eller ibland behöver man även råd för att hantera tidigare eller nya motgångar.
 
För att finna motivation och självförtroende till att förändra sin livssituation kan det vara fint att ha någon vid sin sida, ett bollplank. För att även få peppning och råd kan man också behöva någon längs vägen, - en coach
 
Coaching handlar alltså om att inspirera och vägleda individer som vill utvecklas för att öka välbefinnande, eller lyckas uppnå ett önskat mål. Coaching handlar också om att finna nya perspektiv på en situation eller ett beteende, samt att belysa och förstärka de förmågor och styrkor som individen har, men kanske inte alltid själv är medveten om.

Som coach arbetar jag tillsammans med dig för att öka dina möjligheter att förändra din livssituation eller ett beteende. Detta sker i ett samtal som kan inspirera, vägleda, och förstärka din handlingskraft till att uppnå dina mål om att må bättre eller lyckas! Med en Master i Idrott- och Hälsopsykologi (*Fil. Mag.) och en Lärarexamen med dubbla kandidater i Idrott och Psykologi har jag ett vetenskapligt och pedagogiskt förhållningssätt som coach och det som vi arbetar med är konfidentiellt och jag har tystnadsplikt.