SIPF Årskonferens 2013

Årets SIPF-konferens slog alla förväntningar (som redan var höga)! Mycket folk med nya & gamla kontakter och ett fantastiskt program med intressanta & bra föredrag! Temat för konferensen var "Drivkrafter"!

Dagen inleddes med ett föredrag av Professor E. Deci. Han presenterade Self Determination Theory. Denna teori redogör för hur upplevd grad av Autonomi, Kompetens & Social tillhörighet (Autonomy, Competence & Relatedness) påverkar vår motivation och våra prestationer. Vidare presenteras också hur vi påverkas av interna och externa faktorer för vårt beteende.
 
Därefter gavs ett föredrag av Professor F. Bond. Han presenterade Acceptance Commitment Therapy. Som är ett förhållningssätt för hur vi genom ökad medvetenhet av våra värderingar kan bli mer närvarande i nuet och i våra liv och därför stärka engagemang och beteende i rätt riktning.

Senare gavs en presentation av hur filosofi kan tillämpas i idrott med den filosofiska praktikern T. Jansson. Hon diskuterade betydelsen av att vara kritiskt tänkande och att ställa frågor för att stimulera egna tankar, egna frågor och kanske även egna svar.

Vi fick också lyssna till simstjärnan och elitidrottaren T.Alshammar och hennes tränare J. Wallberg om deras reflektioner och erfarenheter kring tränings- och tävlingsprocessen ur ett idrottspsykologiskt perspektiv! 

Avslutningsvis presenterade PhD. K. Goodger en jätteintressant model för hur vi kan känna mer lycka och bli mer framgångsrika genom att se vår hjärna som en maskin. Hon använde en apa som metafor för vad som triggar våra misslyckanden och "mental ohälsa". Hon diskuterade hur det blir en konflikt mellan hjärnans äldsta del (Limbiska systemet) och den karaktäristiska delen för människan (Frontalloben, och frontala hjärnbarken).
 

Årets konferens var verkligen fantastiskt värdefullt & inspirerande för fortsatt konsultarbete inom Idrott, motion & friskvård!