Motiverande samtal

LC Motiva avser att arbeta utifrån ett förhållningssätt som benämns: motiverande samtal. Detta är ett förhållningssätt som sätter individens behov, erfarenhet och förändringsbenägenhet i fokus och avser stödja en individ på vägen mot förändring och utveckling.

Under våren läser jag en kurs i detta på GIH-Stockholm. Det är intensiva kurstillfällen med mycket praktiskt arbete med övning, analys och observation.

Här kommer en bild från en av kursens övningar där vi skulle välja ett vykort vi gillade och sedan fick vi analysera varandras egenskaper och färdigheter utifrån bilden!